Zapraszamy rodziców na spotkanie wywiadowcze.

Termin spotkania: 15 maja 2019r. (środa)

kl. I-III (edukacja wczesnoszkolna) - godz 16.30

kl. IV-VIII oraz gimnazjum - godz. 17.00

Nie będzie spotkania ogólnego na sali gimnastycznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN dni od 10.04.2019 r. – 23.04.2019 r. (egzamin SP i Gim. + Święta Wielkanocne) dla uczniów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Przychodzą tylko uczniowie zdający egzamin w danym dniu.
Pozostali będą mogli skorzystać z zajęć wychowawczo – opiekuńczych w godz. 8.00 – 13.00 (10.04.2019 r. – 17.04.2019 r.).

We wszystkie dni wolne nie będzie dowozu uczniów z Markowizny.

Serdecznie zapraszamy

do udziału

w IX Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej

„Przyjaciele Przyrody”

pod hasłem

„Ogród i sad”,

który odbędzie się

30 kwietnia 2019 r. o godz 9.00

w Wiejskim Domu Kultury w Górnie

Honorowym patronatem objęli konkurs:

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.

Poseł na Sejm RP Mieczysław Miazga

pdf buttonRegulamin Konkursu Przyjaciele Przyrody

word_button.jpg Karta zgłoszenia do Konkursu

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału
w
XI edycji Powiatowego Konkursu
biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA
pod hasłem

„Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”,

który odbędzie się

16 maja 2019 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie

Honorowym patronatem objęli konkurs:

Firma Smak w Górnie,
Poseł na Sejm RP inż. Mieczysław Miazga,

word buttonRegulamin i karta zgłoszenia do Konkrsu "Pierwiastki Życia - Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie"