Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2022 pod nazwą "Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - do celów edukacyjnych dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie". Szczegóły w załączniku na szkolnej stronie BIP.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 3/2022 pod nazwą: Zakup i dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - do celów edukacyjnych dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie.  Szczegóły w załączniku nr 3/2022 na szkolnej stronie BIP.