W środę (19.06.2019r) zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Odjazd autobusu do Kościoła na mszę św. (godz. 9.00) planowany jest na godz. 8.45 z Markowizny. Następnie uczniowie przechodzą pod opieką wychowawców do Szkoły, gdzie odbędzie się akademia i rozdanie świadesctw. Po zakończeniu tej uroczystości odjazd autobusu planowany jest na godz. 11.15.

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

Wnioski należy składać do dnia 31 lipca 2019 r.

Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie  http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl .