nutki.png

ZESPÓŁ SZKÓŁ

    im. ks. MIECZYSŁAWA LACHORA W GÓRNIE

ORGANIZUJE

XVII POWIATOWY KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ

POD PATRONATEM

BURMISTRZA GMINY I MIASTA SOKOŁÓW MŁP.

ANDRZEJA OŻOGA

I STAROSTY POWIATU RZESZOWSKIEGO

JÓZEFA JODŁOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy

do udziału dzieci i młodzież wraz opiekunami

Termin: 30.10.2018r (wtorek - godz. 9.00)

Miejsce: Wiejski Dom Kultury przy Stadionie Sportowym w Górnie

word button Regulamin i karta zgłoszenia

ZAPRASZAMY

     DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

       „KARTKA URODZINOWA

           NA 100 – LECIE  

       POLSKI NIEPODLEGŁEJ”

- konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej z klas I-VIII i klasy III gimnazjum

- prace należy składać w terminie do dnia 05 listopada 2018r. do pań z edukacji wczesnoszkolnej

- efektem konkursu będzie wystawa prac w dniu 09 listopada 2018 r., podczas akademii szkolnej z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, na której odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród

Regulamin konkursu i zgoda rodzica