alt

 

Statut Szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły.

Określa on m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.

 

 

Ujednolicony tekst obowiązującego statutu można pobrać klikając na poniższy link:

pdf Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Górnie w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie

pdf Statut Przedszkola w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie

Do otwarcia pliku wymagany jest program Acrobat Reader.