W ZS im. ks. M. Lachora w Górnie od kilku lat działa Ognisko Misyjne. Skupia ono dzieci, które otwarły swoje serca na sprawy misji. Na spotkaniach, które odbywają się w każdy piątek uczniowie poznają kraje misyjne, a szczególnie problemy ich rówieśników w tych krajach, modlą się za misje, misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych. Uczniowie ci należą do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Opiekunem Ogniska Misyjnego jest mgr Marta Perlak.

alt6 stycznia cały Kościół wspomina wydarzenie z Ewangelii, kiedy narodzonego Jezusa odnajdują Trzej Królowie. Ich obecność przypomina, że Jezus narodził się dla całego świata, stąd też dzień ten nazywamy Objawieniem Pańskim, a Mędrcy ze Wschodu niosą w świat niezwykłą wieść.

Podobnie jak Trzej Królowie, w naszej parafii wędrowali Kolędnicy Misyjni. W tym roku aż pięć grup dzieci: dwie ul. Centralną od Krzyża Jubileuszowego do kościoła, jedna w Sanatorium i Rękawie oraz grupy w Zaborzu i Markowiźnie. Odwiedzali nasze domy, aby podzielić się radością Dobrej Nowiny i pomóc kongijskim rówieśnikom.

Serdecznie dziękuję dzieciom, które kolędowały z radością i ofiarnością, parafianom za miłe przyjęcie i wielką ofiarność oraz opiekunom grup, bez opieki których cały trud dzieci włożony w przygotowanie kolędy poszedłby na marne.

alt

Grupa z Markowizny pod opieką p. Kingi Skiby:

Izabela Bizior

Michał Sądej

Agata Naja

Dawid Rapczon

Dawid Stec

Jakub Chmiel

altWażnym wydarzeniem w działalności Szkolnego Ogniska Misyjnego jest misyjne kolędowanie podczas Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku w naszej Szkole zebrały się trzy grupy kolędnicze, które 6 stycznia 2012 roku (Święto Trzech Króli, a zarazem Misyjny Dzień Dzieci) kolędowały w naszej parafii. Pomimo niesprzyjającej pogody, dzieci ofiarnie i z entuzjazmem chodziły od domu do domu, głosząc radosną nowinę o narodzeniu Bożego Syna i opowiadając o problemach ludzi żyjących w Sudanie Południowym, gdzie trafiają zebrane podczas kolędy pieniądze.

Z całego serca dziękujemy mieszkańcom parafii Górno za życzliwość, modlitwę oraz hojność.
Jak mówiły słowa kolędy, zebrane pieniądze „To szansa dla dzieci na godniejsze życie, ratunek z niewoli, wsparcie dla rodzin, szkoły, przedszkola, dla sierot domy, program walki z głodem i dostęp do wody.”

alt