altWażnym wydarzeniem w działalności Szkolnego Ogniska Misyjnego jest misyjne kolędowanie podczas Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku w naszej Szkole zebrały się trzy grupy kolędnicze, które 6 stycznia 2012 roku (Święto Trzech Króli, a zarazem Misyjny Dzień Dzieci) kolędowały w naszej parafii. Pomimo niesprzyjającej pogody, dzieci ofiarnie i z entuzjazmem chodziły od domu do domu, głosząc radosną nowinę o narodzeniu Bożego Syna i opowiadając o problemach ludzi żyjących w Sudanie Południowym, gdzie trafiają zebrane podczas kolędy pieniądze.

Z całego serca dziękujemy mieszkańcom parafii Górno za życzliwość, modlitwę oraz hojność.
Jak mówiły słowa kolędy, zebrane pieniądze „To szansa dla dzieci na godniejsze życie, ratunek z niewoli, wsparcie dla rodzin, szkoły, przedszkola, dla sierot domy, program walki z głodem i dostęp do wody.”

alt