230918 caritas 2023

 Szkolne Koło Caritas 2023/2024

221005 szkolne kolo caritas

Szkolne Koło Caritas (2022r.)

caritas 2021 2

Szkolne Koło Caritas (2021r.)

caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r.)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r.)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r.)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r.)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                               

 - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak 

 - 2021/2022 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2022/2023 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

 - 2023/2024 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Ochoński

240518 pozdrowienia
 
 
 
 
Wolontariusze SKC bardzo chętnie angażują się w różne akcje charytatywne. 
Tym razem chcemy zrobić niespodziankę chorej Milence, którą serdecznie pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.
 
Opiekunowie i wolontariusze SKC
 
Galeria zdjęć - camera-logo3.jpg

240502 dzien lasucha  

W piątek 26 kwietnia 2024r. SKC zorganizowało w szkole „Dzień Łasucha”. Tego dnia wolontariusze z klasy 6,7 i 8 sprzedawali domowe łakocie. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Kwota w wysokości 540zł pozyskana ze sprzedaży słodkości zostanie przeznaczona na leczenie chorej dziewczynki oraz na wyjazd integracyjny naszych wolontariuszy. Serdeczne podziękowanie kierujemy do wszystkich uczniów zaangażowanych w przygotowanie słodkości.

Opiekunowie SKC

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

240110 akcja SKC

W tym roku po raz pierwszy wolontariusze Szkolnego Koła Caritas włączyli się w ogólnopolski konkurs charytatywny „Ile waży św. Mikołaj? - 2023”. W ramach konkursu przez dwa miesiące prowadzona była zbiórka monet do puszek, zarówno w szkole jak i w przedszkolu. W tym czasie zebrano kwotę 340 zł. W celu pozyskania dodatkowych środków na cel charytatywny wolontariusze zorganizowali na terenie szkoły dwie akcje. Pierwsza z nich to „Zdrowe śniadanie” – 08.11.23r. podczas której sprzedawane były kanapki, koktajle oraz sałatki. Druga akcja to „Stół słodkości w Dniu Niepodległości”- 10.11.23r. wówczas wolontariusze sprzedawali pyszne domowe łakocie. Podczas tych dwóch wydarzeń zebrano sporą kwotę w wysokości 1140 zł. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy, uczniów i przedszkolaków łączna kwota przekazana na rzecz Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo wyniosła 1480 zł.

                                                                                                              Serdeczne Bóg Zapłać!

                                                                                                                 Opiekunowie SKC

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

231114 skc  8 listopada z inicjatywy Szkolnego Koła Caritas obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Celem tego wydarzenia było promowanie wśród społeczności szkolnej zdrowego jedzenia i prawidłowych nawyków żywieniowych. Na ten dzień wolontariusze i opiekunowie przygotowali gazetkę informacyjną oraz zdrowe śniadanie w postaci: kanapek, koktajli oraz sałatek owocowych. Wszystkie przekąski były nie tylko zdrowe ale również smaczne i kolorowe. Fundusze pozyskane w ramach tej akcji przekazane będą Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Dziękujemy uczennicom z klasy 6, które zaangażowały się w przygotowanie zdrowych posiłków.

Katarzyna Bethoon, Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg

231112 stol

   W piątek 10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Na ten dzień wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunami przygotowali akcję ,,Stół słodkości w Dniu Niepodległości". Od samego rana uczniowie  przynosili do szkoły słodkie smakołyki. Za symboliczną  kwotę można było kupić ciastka, babeczki, wafle oraz  galaretki z owocami. Wypieki sprzedawane były na przerwach, a wybierać było w czym. Wszystkie łakocie rozeszły się w mgnieniu oka.  Akcja odniosła ogromny sukces, nauczyciele, pracownicy i uczniowie z chęcią kupowali nasze słodkości.  Zebrane środki przekazane zostaną Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

  Serdeczne podziękowania składamy naszym wolontariuszom za wkład pracy i poświęcony czas. Są to: Olga Kida, Jagoda Łyko, Nikola Smolak, Antonina Tupaj, Filip Cisek, Aleksandra Łach, Sebastian Cisek, Wojciech Rembisz, Piotr Piróg, Rafał Piersiak oraz Michał Chorzempa. 

Katarzyna Bethoon, Aleksandra Piróg

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg