caritas 2019a

Szkolne Koło Caritas (2019r)

 

caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski
- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski
- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik
- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik
- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik      
- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik
- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider
- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak
- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg
- 2017/2018 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon
- 2018/2019 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, p. mgr Magdalena Kot-Nowicka
- 2019/2020 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Krzysztof Hyziak                                                                         - 2020/2021 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Katarzyna Bethoon, ks. mgr Jakub Dzierżak

Akcja edukacyjno - charytatywna

„Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie"

Nasza szkoła podjęła wyzwanie i włącza się w akcję „Aktywna Majówka na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie”. W tym celu uczniowie z poszczególnych klas będą angażowali się w różne formy aktywności fizycznej (ZDROWO i BEZPIECZNIE). Uczestnictwo ucznia wiąże się z wpłatą symbolicznej cegiełki w kwocie 5 zł.

„Bądźmy aktywni   i  pomóżmy chorym Dzieciom”

 

Serdecznie zapraszamy !

Opiekunowie SKC

pdf_button.pngZałacznik 1                               

pdf_button.pngZałącznik 2                           

pdf_button.pngZałącznik 3

210331 bielec 

Pomagamy chorej Kasi

Po raz kolejny nasze Szkolne Koło Caritas włączyło się w zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego dziecka. Tym razem uczniowie chcieli wesprzeć dziewczynkę - Kasię Bielec. W tym celu Wolontariusze wykonali piękne, kolorowe pisanki. Świąteczne jajka kupili chętni rodzice i pracownicy szkoły. Pozyskane w akcji fundusze będą wsparciem w procesie leczenia i rehabilitacji dziewczynki.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom oraz wolontariuszom wykonującym pisanki.

                                                                                                     Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

camera-logo3.jpg

210212 Caritas

Szczęść Boże!
Bardzo serdecznie proszę o przekazanie 1% podatku na rzecz osób, którym przez cały rok pomaga Caritas Bliźni w Potrzebie, czyli organizacja pożytku publicznego Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dzięki środkom z odpisu podatkowego - pomagamy rodzinom poszkodowanym w pożarach i innych nieszczęśliwych zdarzeniach, wspieramy finansowo ubogich, których nie stać na wykupienie lekarstw, dofinansowujemy leczenie chorych dzieci oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Gorąco proszę o życzliwość w postaci wsparcia dla potrzebujących - przez przekazanie 1% podatku na rzecz Caritas Bliźni w Potrzebie (KRS: 0000251723), a także o zachęcanie do tego znajomych.
 
Z wyrazami wdzięczności i szacunku
ks. dr Piotr Potyrała

dyrektor Caritas Bliźni w Potrzebie

pdf_button.pngCaritas Bliźni w Potrzebie - 1%

210126 dar dom 

Dnia 19 grudnia odbył się Kiermasz Świąteczny, na którym sprzedawane były pierniki, babeczki oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Z zebranych pieniędzy zakupiono kołdry i poduszki dla Dzieci z Domów Dziecka przy ul. Nizinnej w Rzeszowie. 

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, którzy zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu oraz sprzedaż. Słowa podziękowania kierujemy także do ofiarodawców.                                                                                                        Bóg zapłać !!!         Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

pdf_button.pngPodziękowanie za przekazane prezenty

camera-logo3.jpg

 

2101 pomoc

 

Przekaż swój 1% podatku dla niepełnosprawnego chłopca o imieniu Mateusz.

 

Chłopiec cierpi na zanik mięśni, choroba wymaga ciągłej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Mateusz od 4 lat jest aktywnym sportowcem, nie planuje się zatrzymać mimo swojej niepełnosprawności.

Bardzo prosi o pomoc.

21.01 mateusz

  

Aby pomóc wystarczy pod koniec zeznania PIT, w wyznaczonym miejscu, dodać nr KRS

KRS 0000020975 Mateusz Adamczyk

Wolontariusze wraz z opiekunami Szkolnego Koła Caritas