caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

slodka przerwa galaretkowa 2017Wszystkie akcje prowadzone przez wolontariuszy Koła Caritas cieszą się dużym powodzeniem wśród przedszkolaków oraz uczniów naszej Szkoły. Tak też było 4 października 2017r., kiedy wolontariusze zaangażowali się wykonanie i sprzedaż słodkich galaretek z owocami. Ta słodka przekąska została zakupiona przez większość uczniów. Społeczność szkolna poprzez zakup galaretek włączyła się w zbiórkę pieniążków dla osób potrzebujących. Tym razem dochód ze sprzedaży galaretek zostanie przeznaczony na zakup upominków dla dzieci z Domu Dziecka oraz ciekawych książek do biblioteki szkolnej.

              Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy oraz wszystkich, którzy włączyli się ww. akcję.

camera logo3

„Dzień Łasucha z SKC”

 Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zapraszają na pierwszą akcję w nowym roku szkolnym „Dzień Łasucha”,
który odbędzie się w piątek 22 września 2017r.

Sprzedawane bedą muffinki, ptysie, pączki i donaty.
Dochód ze sprzedaży smakołyków przeznaczony zostanie na zakup potrzebnych artykułów
dla podopiecznych Stowarzyszenia Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Cena za każdy smakołyk to 2 zł.

Serdecznie zapraszamy

 

dzien_lasucha.jpg

Spotkanie wolontariuszy SKC z niepełnosprawnymi dziećmi ze Stowarzyszenia „Integracja bez Granic”

wyjazd skc do nowej sarzyny 2017Dnia 5 maja 2017r. Wolontariusze wraz z Opiekunami i p. Dyrektor udali się do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie. Na miejscu zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez panią Prezes Stowarzyszenia oraz panią Dyrektor Ośrodka. Pani Dyrektor zapoznała nas z problemami i specyfiką pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach artystycznych przygotowanych przez pracowników Ośrodka. Wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi wykonali prace plastyczne. Następnie wolontariusze zaprezentowali się w krótkim występie muzycznym. Na koniec spotkania podopieczni Stowarzyszenia „Integracja bez Granic” zostali obdarowani prezentami zakupionymi przez naszych wolontariuszy, były to: gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, karty pracy. Wartość zakupionych prezentów to 500 zł. Wolontariusze pozyskali te środki z wcześniej przeprowadzonych akcji na terenie szkoły.

Spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia było dla naszych wolontariuszy lekcją tolerancji i wrażliwości wobec osób niepełnosprawnych.

 1. Piróg,   K. Bethoon

  camera logo3