caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

swiateczne pierniczki skc 2017Na dzień 11 grudnia Wolontariusze upiekli świąteczne, pachnące, kolorowe pierniki, które sprzedawane były wśród uczniów naszej Szkoły. Uzyskana kwota to 218 zł. Otrzymane fundusze przekazane będą choremu Aleksandrowi.

camera-logo3.jpg

skc u brata alberta 2017Dnia 8 grudnia 2017r. Wolontariusze SKC udali się do Towarzystwa Św. Barat Alberta w Rzeszowie. Tam zapoznali się z działalnością placówki. Obdarowali bezdomnych symbolicznymi upominkami i złożyli świąteczne życzenia. Tego dnia uczennice uczestniczyły również w zabawie mikołajkowej dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej organizowanej przez Towarzystwo. Wolontariuszki z pełnym zaangażowaniem włączyły się w wspólną zabawę z dziećmi, sprawiając im tym samym wiele radości i uśmiechu.

camera-logo3.jpg

skc w domu dziecka 2017W dniu 15 listopada 2017 roku Wolontariusze z ZS Górno oraz SP2 Górno udali się z wizytą do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie. Tam spotkali się z dziećmi przebywającymi w placówce oraz ich opiekunami. Pani terapeutka przedstawiła specyfikę pracy ośrodka oraz trudności z jakimi borykają się ich podopieczni. Na koniec spotkania uczniowie przekazali dzieciom kosz słodyczy oraz upominki w postaci słuchawek, które pozyskano z wcześniejszych akcji charytatywnych. Spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka skłoniło wolontariuszy do refleksji, jak ważny jest dom rodzinny oraz kochająca i wspierająca się rodzina.

camera-logo3.jpg

slodka przerwa galaretkowa 2017Wszystkie akcje prowadzone przez wolontariuszy Koła Caritas cieszą się dużym powodzeniem wśród przedszkolaków oraz uczniów naszej Szkoły. Tak też było 4 października 2017r., kiedy wolontariusze zaangażowali się wykonanie i sprzedaż słodkich galaretek z owocami. Ta słodka przekąska została zakupiona przez większość uczniów. Społeczność szkolna poprzez zakup galaretek włączyła się w zbiórkę pieniążków dla osób potrzebujących. Tym razem dochód ze sprzedaży galaretek zostanie przeznaczony na zakup upominków dla dzieci z Domu Dziecka oraz ciekawych książek do biblioteki szkolnej.

              Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy oraz wszystkich, którzy włączyli się ww. akcję.

camera logo3