caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

dzien lasucha 2015Kolejna akcja Szkolnego Koła Caritas tym razem była na słodko - „Dzień łasucha”. Dnia 13 listopada 2015 roku, tj. w piątek, w naszej Szkole uczennice SKC rozprowadzały pyszne muffinki własnego wypieku. Tą akcję przygotowały uczennice: Barbara Kiełb, Ewelina Burszta, Sabina Skiba oraz Aleksandra Radomska. Dziewczęta włożyły dużo pracy w przygotowanie tak pysznych i apetycznie wyglądających słodkości, które sprzedane zostały w tempie błyskawicznym. W związku z tym akcja zostanie powtórzona w dniu 26 listopada. Już dziś serdecznie zapraszamy.
Warto dodać, że zebrane pieniążki zostaną przekazane na leczenie chorej na białaczkę dziewczynki.

                                                                             Wolontariusze SKC

camera logo3

caritas organizuje zbiorke zniczy 2015Wolontariusze szkolnego koła Caritas: Bernadeta Stec, Paulina Wójcik, Julia Nizioł, Zuzanna Smolak, Arkadiusz Stec i Tomasz Babiarz przeprowadzili w szkole w dniach 19-30 października zbiórkę zniczy pod hasłem: „Światełko dla cmentarza w Górnie”. Wielu uczniów włączyło się tę akcję, a zwłaszcza dzieci z przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Zebrane znicze zostały zapalone na opuszczonych grobach. Wolontariusze odmówili również modlitwę za wszystkich zmarłych.

camera logo3

caritas wykonuje wience nagrobkowe 2015Uczniowie należący do szkolnego koła Caritas: Alicja Zagaja, Julia Nizioł, Zuzanna Smolak, Bernadeta Stec wykonali w szkole w dniach 21-23 października wieńce nagrobkowe. W niedzielę 25 października wieńce były sprzedawane pod kościołem parafialnym. Sprzedażą zajęły się uczennice: Andżelika Łuszczki, Patrycja Wrzos, Julia Nizioł, Aleksandra Zybura, Zuzanna Smolak.
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy się włączyli w tą akcję.

Wolontariusze SKC

camera logo3

Przydział czynności wolontariuszy SKC
na rok szkolny 2015/2016

I. Zbiórka Zniczy

1.Bernadeta Stec

2.Arek Stec

3.Tomek Babiarz

4.Paulina Wójcik

5.Zuzanna Smolak

6.Julia Nizioł

 

II. Wieńce Cmentarne

1.Alicja Zagaja

2.Bernadeta Stec

III. Sprzedaż wieńców

Ranna

1.Andżelika Łuszczki

2.Ela Burek

Suma

1.Ola Zybura

Wieczorna

1.Klaudia Chorzempa

IV. Kwesta przy cmentarzu- wszyscy wolontariusze SKC

V. Dzień Łasucha- pieczenie muffinek

1.Wiola Miazga

2.Ola Nicpoń

3.Ola Radomska

4.Julka Marciniec

5.Andżelika Witkoś

6.Basia Kiełb

7.Sabina Skiba

8.Ewelina Burszta

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas

w roku szkolnym 2015/2016

Szkolny koordynator - Joanna Krasoń

Klasowi przedstawiciele:

Klasa Ia

Julia Marciniec

Andżelika Łuszczki

Klasa Ib

Sabina Skiba

Anna Wójcik

Klasa IIa

Aleksandra Nicpoń

Wioletta Miazga

Klasa IIb

Ewelina Burszta

Barbara Kiełb

Klasa IIIa

Natalia Chorzempa

Aleksandra Radomska

Klasa IIIb

Alicja Zagaja

Bernadeta Stec