caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

altDnia 4 marca 2015 roku w naszej Szkole uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas przedstawili spektakl teatralny pt. „Legenda o Warsie i Sawie”. Na występ przybyła cała społeczność szkolna. Zebrane pieniądze w kwocie 565.40 zł. zostaną przekazane na rzecz Sierot z Daliowej, których matka zginęła w pożarze oraz na leczenie i rehabilitację chorej dziewczynki z Górna.

 

W spektaklu udział wzięli:

Dzieci przy pomniku Syreny:

Kinga Kołodziej

Radosław Serwatka

Michał Kutyła

Maciej Tarała

Błyskawice:

Weronika Olszowy, Alicja Radomska

Ojciec Mateusz i Synowie:

Mateusz Sondej, Konrad Serafin, Patryk Miazga

Wodnik: Patryk Surdziel

Śpiewające Fale Wisły:  Sabina Skiba, Weronika Piersiak

Wiatr: Aleksandra Zdeb

Wars i Sawa:  Barbara Kuduk, Artur Maziarz

Narrator: Anna Radomska

 

Scenografia i kostiumy:  mgr Joanna Ożóg

Rekwizyty: Władysław Dudzik

Kierownictwo artystyczne: mgr Aleksandra Piróg

Muzyka i reżyseria: mgr Dariusz Kosak

Dziękujemy publiczności za przybycie i udział w naszym przedstawieniu,
a także za wsparcie finansowe Szkolnego Koła CARITAS
.  

alt

altJuż po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły włączyli się w akcję „Góra Grosza”. Zbiórkę przeprowadzili wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w  dniach od 01.12 do 12.12.2014r. W tym roku zebraliśmy kwotę w wysokości 287 zł,  która zostanie przekazana na konto Towarzystwa Nasz Dom. Zebrane fundusze trafią do potrzebujących Domów Dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali „grosz” na ten szczytny cel.

alt

altWolontariusze Szkolnego Koła Caritas: Anna Wróbel, Gabriela Szot, Kinga Kosiorowska, Robert Kobiernik wraz z ks. Rafałem Brettschneiderem odwiedzili chorych w Hospicjum w Górnie. Ksiądz Rafał pocieszał chorych, błogosławił ich a wolontariusze częstowali słodyczami i obdarowywali własnoręcznie wykonanymu pominkami.

alt

altW grudniu 2014 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas po raz pierwszy włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki dla biednej, wielodzietnej rodziny z gminy Sokołów Młp. Zebrano mnóstwo rzeczy: art.. spożywcze, zabawki, art. szkolne, środki czystości - łącznie 26 paczek. Dnia 13 grudnia zebrane prezenty trafiły do potrzebującej rodziny. Rodzina jest bardzo wdzięczna wszystkim Darczyńcom. Dziękuje za okazane serce, za szczodrość, za miły gest.

alt

altW dniach 20 - 31 października 2014r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali zbiórkę zniczy. Zgromadzone znicze zostały zapalone na zapomnianych grobach w uroczystość Wszystkich Świętych.

1 listopada 2014r. wszyscy członkowie SKC pomogli przeprowadzić przy cmentarzu w Górnie kwestę na rzecz podopiecznych Towarzystwa Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

alt