alt

Grono Nauczycielskie ZS w Górnie (2014r)

 

alt

Grono Nauczycielskie ZS w Górnie (2012r)

 

alt

Grono Nauczycielskie ZS w Górnie (2010r)

 

alt

Grono Nauczycielskie Zs w Górnie (2004r)

 

LP

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1

mgr Teresa Surdyka

Dyrektor, Język polski

2

mgr Katarzyna Bethoon

Wychowanie fizyczne

3

mgr Agnieszka Biały

Język angielski

4

mgr Arkadiusz Biały

Język angielski

5

mgr Małgorzata Cebula

Wychowanie przedszkolne

6

mgr Katarzyna Chmiel

Edukacja wczesnoszkolna

7

mgr Sylwia Chorzępa

Matematyka

8

mgr Iwona Chudzik

Język angielski

9

Ewa Czosnek

Wychowanie fizyczne

10

mgr Piotr Gazda

Geografia, Wiedza o społeczeństwie

11

mgr Halina Godek

Edukacja wczesnoszkolna

12

mgr Krystyna Gumienny

Biologia

13

mgr Monika Łach

Matematyka

14

mgr Magdalena Kot-Nowicka

Język niemiecki

15

mgr Dariusz Kosak

Muzyka, Plastyka

16

mgr Tomasz Majka

Historia

17

mgr Anna Marszał

Przyroda

18

mgr Małgorzata Maziarz

Fizyka, Chemia

19

mgr Bożena Oczkowska

Edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika

20

mgr Joanna Ożóg

Biblioteka szkolna

21

mgr Marta Perlak

Religia, Wychowanie do życie w rodzinie

22

mgr Aleksandra Piróg

Pedagog szkolny

23

mgr inż. Barbara Potocka

Wychowanie przedszkolne, Wychowanie fizyczne

24

mgr Jacek Rembisz

Informatyka, Technika, Edukacja dla bezpieczeństwa

25

mgr Maria Rembisz

Wychowanie przedszkolne

26

mgr Maryla Romańska

Wychowanie przedszkolne

27 mgr Sławomir Sondej

Historia, WOS

28

mgr Lucyna Perlak

Język polski

29

mgr Monika Ślońska

Język polski

30

mgr Barbara Tupaj

Edukacja wczesnoszkolna, Plastyka

31

mgr Janusz Wołcz

Wychowanie fizyczne, Informatyka

32

 ks. mgr Rafał Brettschneider

Religia

33

mgr Leszek Zwoliński

Matematyka