Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrekcji

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ustalono dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/ 2023. Uchwała Nr 4/2022/2023.

14 października 2022 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podst. art. 74 KN

31 października 2022 r. (poniedziałek) 

2 maja 2023 r. (wtorek)

23 - 25 maja 2023 r. (egzaminy ósmoklasisty – wtorek, środa, czwartek)

9 czerwca 2023 r. (piątek)

21 - 22 czerwca 2022 r. (środa, czwartek)

Szkoła w tych dniach pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze.

Pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2022/23

220905 dni wolne