Dodatkowe dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrekcji

Szanowni Rodzice, Uczniowie

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) ustalono dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2023/2024. 

18 października 2023 r. 

2 maja 2024 r. 

14 - 16 maja 2024 r. (egzaminy ósmoklasisty)

31 maja 2024 r.

19 - 20 czerwca 2024 r. 

Szkoła w tych dniach pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze.