Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2020/2021 Dyrektor Szkoły ustala następujące dni wolnymi od zajęć dydaktycznych:


25,26,27 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021r.

7 i 8 czerwca 2021 r.

23 i 24 czerwca 2021r.