KONKURS „PIERWIASTKI   ŻYCIA” im. dr Eugeniusza Bernata

pod honorowym patronatem Firmy Smak w Górnie
oraz Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi

pierwiastki zycia 2018X edycja Powiatowego Konkursu biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem „Woda naszym skarbem jest”, odbyła się 10 maja 2018 r. w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie i zgromadziła prawie 40 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego (Sokołów Młp., Trzeboś, Wólka Niedźwiedzka, Nienadówka 1, Nienadówka 2, Łowisko, Kamień, Zaborze i Górno). Organizatorami imprezy byli nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego gimnazjum w Górnie: p. Małgorzata Maziarz, p. Krystyna Gumienny, p. Monika Łach, p. Anna Marszał. Gośćmi honorowymi konkursu byli: mgr Sławomir Spaczyński przedstawiciel Biura Poselskiego Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi oraz przedstawiciel Firmy Smak p. Maria Bernat. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała mgr Teresa Surdyka – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie. Zmagania konkursowe składały się z trzech części. W pierwszej każdy z uczniów przygotował pracę plastyczną (plakat, tablicę informacyjną, reklamę, komiks), prezentację multimedialną, wiersz lub rozprawkę na temat „Woda naszym skarbem jest”. W części drugiej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe teoretyczne i obliczeniowe, w których sprawdzana była wiedza z dziedziny chemii i biologii. Część trzecią stanowiły zadania praktyczne - eksperymentalne rozwiązywane w grupach.

Oczekiwanie na werdykt jury umiliły wszystkim pokazy chemiczno-fizyczne pt. „Woda – niezwykła substancja” przygotowane przez uczennice naszego gimnazjum: Kingę Bursztę, Karolinę Stec, Wiktorię Ciak, Anetę Zagaja i Kingę Kowalczyk.

Jury w składzie:

mgr Małgorzata Maziarz – nauczyciel chemii
mgr Barbara Kapuścińska – nauczyciel chemii
mgr Barbara Grzesiakowska – nauczyciel chemii
mgr Krystyna Gumienny – nauczyciel biologii
mgr Lucyna Perlak – nauczyciel języka polskiego
mgr Barbara Tupaj - nauczyciel plastyki
mgr Dariusz Kosak – nauczyciel plastyki
mgr Jacek Rembisz – nauczyciel informatyki
mgr Monika Łach – nauczyciel matematyki

po zsumowaniu punktów z trzech części wyłoniło zwycięzców konkursu:

I miejsce – Aleksandra Chorzępa z Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce,

II miejsce – Magdalena Partyka z Zespołu Szkół w Kamieniu,

III miejsce – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół w Górnie,

IV miejsce – Joanna Cisek z Zespołu Szkół w Górnie.

konkurs przyjaciele przyrody 2018W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi w dniu 24 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. ks. M. Lachora odbył się VIII Powiatowo- Gminny Konkurs Ekologiczno- Przyrodniczy „PRZYJACIELE PRZYRODY”.

Celem konkursu jest:

- Rozbudzanie świadomości ekologiczno- przyrodniczej, wrażliwości na piękno przyrody, zachęcanie do zachowań proekologicznych.

- Przekonanie o wspólnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

- Poszerzanie wiadomości na temat różnorodności roślin i zwierząt w naszym środowisku, w tym również chronionych.

- Wyrabianie szacunku jakim powinniśmy obdarzać naszą Planetę.

- Integracja uczniów z różnych szkół mających zainteresowania przyrodnicze, miłośników przyrody.

- Stworzenie uczniom możliwości do współzawodnictwa.

Założone cele zostały w pełni zrealizowane.

Tematem przewodnim w tym roku była ,,WODA – ZRÓDŁO ŻYCIA,,.

Wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich Szkół Podstawowych z Gmin: Kamień, Trzebownisko i Sokołów Małopolski (ogółem 14 zespołów).

 1. Zespół Szkół w Stobiernej Nr 1 (2 oddziały)
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Stobiernej
 3. Zespól Szkół w Łące
 4. Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kamieniu
 5. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kamieniu- Prusinie
 6. Zespół Szkół im. bł. Bronisława Markiewicza w Trzebosi
  (2 oddziały)
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Stanisława Kostki w Trzebosi
 8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi
 9. Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardunała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej.
 10. Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce
 11. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie
 12. Zespól Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie

Komisja wyłoniła zwycięzców:

teatrzyk smerfne przygody 20185 kwietnia 2018 roku dzieci z przedszkola wyjechały do Sokołowa Młp. W MGOKSiR odbyło się przedstawieni teatrzyku „Blaszany Bębenek” pt. „Smerfne przygody”. Było to przedstawienie interaktywne, dzieci brały w nim udział. Wszystkim się bardzo podobało. Szczęśliwe i zadowolone z wyjazdu powróciły do przedszkola.

camera-logo3.jpg

poranek wielkanocny 2018Dzień 28.03.2018 roku był ostatnim dniem zajęć szkolnych przed wiosenną przerwą świąteczną. w godzinach porannych klasy 1-3 szkoły podstawowej uroczyście powitały się na poczęstunku z okazji Świąt Wielkanocnych. Wspólnie z paniami wychowawczyniami uczniowie składali sobie serdecznie życzenia.   Następnie w Sali gimnastycznej o godz. 10.00 odbył się „Poranek wielkanocny”, w którym przedstawiono obrzędy, zwyczaje i tradycje tych Świąt. Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum pod przedwonictwem dyrygenta pana Dariusza Kosaka, śpiewali pieśni wielkopostne i związane z Wielkanocą. Program związany ze Świętami przygotowywali również pan Jacek Rembisz i pani Monika Ślońska. Po części artystycznej pani Małgorzata Maziarz w imieniu Pani Dyrektor złoyzyła wszystkim życzenia Wesołych Świat!!

camera-logo3.jpg

poranek wielkanocny przedszkole 201828.03.2018r. w starszych grupach zorganizowano poranek wielkanocny. Na początek pani przybliżyła dzieciom zwyczaje i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Następnie złożyliśmy życzenia oraz poczęstowaliśmy się babkami wielkanocnymi przyniesionymi przez dzieci. Na zakończenie przedszkolaki symbolicznie polały się wodą świętując tradycje związane z „lanym poniedziałkiem”. Było przy tym bardzo dużo radości. W takiej miłej atmosferze rozeszliśmy się na świętowanie w swoich rodzinach.

Maria Rembisz   Maryla Romańska

camera-logo3.jpg