220518 konkurs piekne czytanie

 

 

 Książka i możliwość czytania, to jeden

z największych cudów ludzkiej cywilizacji

Maria Dąbrowska

 

 

     19 maja 2022 r., w Szkole Podstawowej nr 1 Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie, już po raz drugi, odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania adresowany do uczniów klas 1-3. Cele konkursu to: doskonalenie techniki czytania, czytanie ze zrozumieniem, propagowanie literatury dziecięcej i przełamywanie zahamowań związanych z wystąpieniami publicznymi. Do zmagań konkursowych przystąpiło dwudziestu chętnych śmiałków. Organizatorkami przedsięwzięcia były: Halina Godek, Katarzyna Chmiel i Agata Kogut - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

     Zmagania konkursowe dzieci oceniało dwuosobowe jury, w skład którego weszli: Teresa Krasoń – pani bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Górnie i ks. Jakub Dzierżak – nauczyciel katecheta ZS im. ks. M. Lachora w Górnie.

220518 spotkanie z policjantem

 Dnia  18.05.2022 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie prewencyjne z panem Tomaszem Surowiakiem – policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Celem wizyty było przeprowadzenie pogadanki na temat: konsekwencji wynikających z niewłaściwego zachowania uczniów wobec nauczycieli jako funkcjonariuszy publicznych, odpowiedzialności karnej nieletnich, bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze, odpowiedniego korzystaniu z Internetu. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach: starszej (klasy IV-VIII) i młodszej (klasy I- III).

    Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariusz udzielał wyczerpujących odpowiedzi.

 

220522 konkurs insta.ling

Kategorie:

    a) NAJSYSTEMATYCZNIEJSZY UCZESTNIK PROGRAMU INNOWACYJNEGO  Insta.ling(sesja od 25.04-20.05.2022r.)

    b) Mistrz Insta.Ling za rok 2021/2022

   dla kl. IV-VIII Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie

Organizatorzy konkursu:

 • Nauczyciel języka angielskiego: mgr I. Chudzik

Cele konkursu:

 • doskonalenie i poszerzanie znajomości słownictwa z języka angielskiego,
 • rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim,
 • doskonalenie umiejętności używania ćwiczonego słownictwa w praktyce,
 • zdobywanie i poszerzanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla uczniów, z wykorzystaniem
 • nowoczesnej technologii,
 • poprawa wyników w nauce z języka angielskiego.

Cele szczegółowe:

 • poprawne używanie poznanego słownictwa,
 • poprawa znajomości gramatyki oraz ortografii z języka angielskiego,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa,
 • dostrzeżenie i wpojenie różnic pomiędzy fonetyczną a graficzną formą wyrazu,
 • ćwiczenie pamięci ucznia,
 • wdrażanie do systematyczności.

Uczestnicy konkursu:

 • chętni uczniowie klas IV-VIII SP

220512 wyjazd do kina

W czwartek  (12 maja 2022 r.) uczniowie klas 1-3 pod opieką wychowawców wybrali się do kina Helios w Rzeszowie. Wszyscy byli bardzo podekscytowani wyjazdem i wizytą w kinie po tak długim czasie. Radość wzbudzała nawet podróż autokarem. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały film pt. „Sonic 2: Szybki jak błyskawica”- historię niebieskiego jeża, który chciał udowodnić, że ma to, czego potrzeba, aby być prawdziwym bohaterem. Test jego możliwości przyszedł szybko, gdy powrócił dr Robotnik ze swoim sojusznikiem. Obaj planowali zdobyć szmaragd, który ma moc niszczenia cywilizacji. Sonic razem ze swoim pomocnikiem  wyruszyli w podróż, aby znaleźć szmaragd zanim wpadnie w niepowołane ręce.

Film bardzo podobał się dzieciom. Wszyscy wrócili do szkoły w wyśmienitych humorach.

                                                                                           Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej