22 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Górnie odbędzie się Ekologiczny Piknik Rodzinny. Dofinansowanie przedsięwzięcia nasza Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w ramach programu priorytetowego: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej (Część 2) Fundusz ekologii z udziałem środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Kwota dotacji wynosi 8 000,00 zł.

240515 piknik

W ramach pikniku  zostaną zorganizowane konkursy, warsztaty i zawody z atrakcyjnymi nagrodami. 

240515 piknik

240509 konkurs

Cele konkursu:

- zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,

- zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania,

- ugruntowanie i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu właściwego segregowania odpadów komunalnych, zachęcania do kompostowania i nie stosowania oprysków chemicznych roślin,

- rozwijanie zdolności plastycznych,

- promocja ochrony przyrody oraz przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych i uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej
 1. Technika pracy plastycznej: dowolna np. kredki, wycinanki, szkic ołówkiem, pastele.
 2. Format pracy:A4, praca płaska.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową .
 4. Kategorie wiekowe - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym:

I KATEGORIA - 3 do 4 lat

II KATEGORIA - 5 do 6 lat

III KATEGORIA - kl. od I do III SP

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac plastycznych.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 3. Nagrodzone prace konkursowe i wyniki będą udostępnione na stronie internetowej naszej szkoły.
 4. Oceny prac biorących udział dokona komisja powołana przez organizatorów.
 5. Głównym kryterium oceny prac przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, estetyka prac oraz poziom artystyczny.
 6. Lista nagrodzonych uczestników i prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły, nagrody i dyplomy będą wręczane podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w dniu 22 maja 2024 r.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

ORGANIZATORZY:

 Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

240415 konkurs

Dnia 11 kwietnia 2024r. w  Kamieniu odbył się  Wojewódzki Przegląd Tradycji Wielkanocnych: ,,Wielkanocne Świętowanie - Tradycje Regionów Polski".

Celem przeglądu było zapoznanie z najstarszymi tradycjami oraz zwyczajami wielkanocnymi typowymi dla danego regionu.

W tym roku szkolnym naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 6 : Olga Kida oraz Filip Cisek pod kierunkiem nauczycieli : Katarzyny Bethoon i Joanny Ożóg.

Nasi uczniowie przybliżyli tradycje i obrzędowość regionu Śląsk Cieszyński.

Filip jako redaktor przeprowadził wywiad z Olgą, która wcieliła się w rolę Góralki Śląskiej. Ubrana była w strój regionalny. Opowiadała w gwarze jak przygotować tradycyjnego murzina, następnie poczęstowała wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich byli min.:  Podkarpacki Kurator Oświaty p. Dorota Nowak- Maluchnik, Marszałek Województwa Podkarpackiego p. Stanisław Kruczek, Wójt Gminy Kamień p. Ryszard Bugiel, Księża i Dyrektorzy Szkół.

Występ naszych uczniów spotkał się z dużym uznaniem publiczności. Olga i Filip otrzymali  piękne statuetki, dyplomy uznania  oraz drobne słodkości.

Katarzyna Bethoon, Joanna Ożóg

Zapraszamy do galerii zdjęć i obejrzenia filmiku - camera-logo3.jpg