W dniu 06 czerwca 2019 roku, uczniowie z klas 1-3 SP wraz z opiekunami (p. Halina Godek, p. Katarzyna Bethoon, p. Katarzyna Chmiel, p. Aleksandra Piróg) wyjechali na wycieczkę do Trzcianki – Janowiec.

Tam znajdują się „Magiczne Ogrody”- jedyny park tematyczny na Lubelszczyźnie, a nawet w Polsce. Zbudowany został z myślą o najmłodszych w oparciu o historię o odwiecznej walce dobra ze złem.

Kiedy uczestnicy wycieczki przekroczyli bramę wejścia, zobaczyli świat magii i baśni. Najpierw spotkali się z jedną z postaci mieszkającą w tej krainie – wróżką (animatorką), która opowiedziała o postaciach zamieszkujących ten baśniowy świat. Żeby poznać historię „Magicznych Ogrodów” trzeba odszukać najstarszego ich mieszkańca, czyli Skrzata Kronikarza. Po wysłuchaniu go, dzieci z wróżką przeszły do „Ogrodu Wróżek”, a następnie głośno tupiąc, po moście do śpiącego, kamiennego smoka. Dalszą trasę pokonywały, wspinając się pod górę wzdłuż wodospadu do krainy „Różanki”. Dzieciom bardzo spodobało się „Marchewkowe pole”, gdzie rosły olbrzymie marchewy. Idąc dalej po drodze wysłuchały szumu najstarszych drzew, docierając do Grodu Krasnoludów. Tam dzieci spotkały się z rycerzem Krasnoludem, który przedstawił i historię grodu, a następnie zdawały egzamin z wiedzy o Krasnogrodzie i stoczyły bitwę na miecze.

Następnie wróżka pokazała uczestnikom świat „Robanków” i „Dolinę Dinozaura”, gdzie dzieci zobaczyły ewolucję tych prehistorycznych stworzeń. To był ostatni punkt programu zajęć w „Magicznych Ogrodach”. Potem udały się na obiad. Po obiedzie wraz z opiekunami wyruszyły na zdobywanie przygód w magicznej krainie. Czekało na nich wiele atrakcji. Jednak najbardziej emocjonującym, pełnym odkryć i doświadczeń były: „Podniebne ścieżki” czyli park linowy, „Krasnoludzka wieża prób” oraz drzewa w korzeniach, których odkrywali tajemnicze tunele. Potem dzieci miały czas wolny na odpoczynek i zakup pamiątek.

„Magiczne Ogrody” to nie tylko baśniowa kraina, ale też sceneria kolorów i dźwięków przyrody. Wędrując po tym terenie realizuje się wiele celów kształtujących młodego człowieka, np. poznawcze, estetyczne, społeczne. Budują one w dziecku chęć życia w zgodzie i harmonii z naturą.

Cali, zdrowi i zadowoleni, bo towarzyszyła nam słoneczna, piękna pogoda, późnym wieczorem wróciliśmy do domu, a wspomnienia z pobytu w „Magicznych Ogrodach” pozostaną z nami na całe życie.

Bardzo serdecznie dziękujemy mamom: Magdalenie Wróbel i Agnieszce Kida, które wspaniale opiekowały się dziećmi, a tym samym okazały nam ogromną pomoc i wsparcie w czasie trwania wycieczki. DZIĘKUJEMY!!!

                                                                                                             Katarzyna Chmiel

zwyciestwo w trzebosi 2019

28 maja 2019r. drużyna z naszej Szkoły w składzie: Joanna Cisek, Kinga Kołodziej oraz Gabriela Skomro wspaniale zaprezentowała się na Powiatowym Turnieju Matematyczno - Przyrodniczym w Zespole Szkół w Trzebosi. Tegoroczne zmagania pod hasłem "W świecie liczb" zgromadziły 8 drużyn. Nasze dziewczyny okazały się bezkonkurencyjne i zajęły pierwsze miejsce. Gratulacje!

konkurs ortograficzny 201928 maja 2019 r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej naszej Szkoły rozpoczęła się VI edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego, po raz kolejny pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., Andrzeja Ożoga.

Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziały Szkoły:

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.;
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce;
  • Zespół Szkół Nr 1 im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi;
  • Zespół Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Trzebusce;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi;
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 m. św. Stanisława Kostki w Trzebosi;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie- Zaborzu;
  • Zespół Szkół im. ks. Prałata Mieczysława Lachora w Górnie.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach: kl. IV-V, kl. VI-VII, kl.VIII- III G.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria IV-V

I miejsce: Julia Gałgan – ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

II miejsce: Julia Krzanowska- ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce

III miejsce: Natalia Gut- ZS im. ks. M. Lachora w Górnie

Kategoria VI-VII

I miejsce: Oliwia Ożóg- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

II miejsce: Maja Drapała- ZS Nr 1 im. bł. B. Markiewicza w Trzebosi

III miejsce: Patryk Maślanka- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

Kategoria VIII- III G

I miejsce: Karolina Blicharska- ZS im. ks. M. Lachora w Górnie

II miejsce: Martyna Surowiec- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

III miejsce: Martyna Drapała- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Panu Burmistrzowi, Andrzejowi Ożogowi, dziękujemy za ufundowanie nagród książkowych, a p. M. Kobiernikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Sokołów Młp., za sponsoring nagród pocieszenia Panu Andrzejowi Kuryś, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Skarg i Wniosków oraz p. Stanisławowi Perlak, Zastępcy Naczelnika Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, za współfinansowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, uczestników konkursu.

Pani mgr Monice Sidor oraz Panu mgr. Grzegorzowi Tupaj dziękujemy serdecznie za pracę przy poprawie dyktand.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i p. nauczycieli do udziału w kolejnej, VII-ej już, przyszłorocznej edycji.

camera-logo3.jpg

konkurs wiedzy o sejmie 201923 maja 2019 roku odbył się w naszym Zespole Szkół „Konkurs wiedzy o Sejmie” zorganizowany przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu z inicjatywy i we współpracy z Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panem inż. Mieczysławem Miazga, który był gościem honorowym naszej szkoły. Oprócz Pana Posła przybyły  pracownice Wszechnicy Sejmowej.

    W spotkaniu wzięli też udział: Pani Dyrektor Teresa Surdyka, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora i ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Partyki nr 2 w Górnie. Konkurs był częścią zajęć dotyczących współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego i architektury sejmowej. Celem tych zajęć było poznanie przez młodzież prac Sejmu i Senatu RP. Dzięki wykładom uczniowie dowiedzieli się o historii polskiego parlamentaryzmu i mogli prześledzić proces legislacyjny polskiego parlamentu.
    Uczniowie wzięli też udział w spotkaniu z Panem Posłem, mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na zakończenie przeprowadzony został test wiedzy o Sejmie i Senacie RP przygotowany przez Wszechnicę Sejmową, w którym wzięło udział około 60-ciu uczniów. Musieli się oni wykazać wiedzą często wykraczającą poza podstawę programową z „Wiedzy o społeczeństwie”. 

Po sprawdzeniu testów ogłoszono wyniki. Oto nagrodzeni zwycięzcy:
I miejsce – Kinga Kołodziej kl. III
II miejsce - Patryk Miazga kl. III
III miejsce - Michał Kutyła kl. III
Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy i materiały promocyjno-edukacyjne.
    Spotkanie z Panem Posłem i pracownikami Wszechnicy Sejmowej jest ważnym elementem procesu kształcenia młodzieży, bo dzięki temu nabywają oni wiedzę potrzebną w codziennym życiu i nabywają umiejętności potrzebne młodym ludziom w przyszłości, gdyż to oni niedługo będą musieli podejmować odpowiedzialne decyzje.

camera-logo3.jpg

KONKURS „PIERWIASTKI   ŻYCIA” im. dr Eugeniusza Bernata

pod honorowym patronatem Firmy Smak w Górnie
oraz Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi

pierwiastki zycia 2019XI edycja Powiatowego Konkursu biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem „Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”, odbyła się 16 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie i zgromadziła 40 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego. Organizatorami imprezy byli nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego gimnazjum w Górnie: p. Małgorzata Maziarz, p. Krystyna Gumienny, p. Anna Marszał, p. Aleksandra Piróg. Gośćmi honorowymi konkursu byli: Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart, mgr Sławomir Spaczyński Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego mgr Karol Ożóg oraz przedstawiciel Firmy Smak p. Maria Bernat. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała mgr Teresa Surdyka – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Zmagania konkursowe składały się z trzech części. W pierwszej każdy z uczniów przygotował pracę plastyczną (plakat, tablicę informacyjną, reklamę, komiks), prezentację multimedialną, wiersz lub rozprawkę na temat „Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”. W części drugiej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe teoretyczne i obliczeniowe, w których sprawdzana była wiedza z dziedziny chemii i biologii. Część trzecią stanowiły zadania praktyczne - eksperymentalne rozwiązywane w grupach.

Jury w składzie:

mgr Małgorzata Maziarz – nauczyciel chemii

mgr Barbara Kapuścińska – nauczyciel chemii

mgr Barbara Grzesiakowska – nauczyciel chemii i biologii

mgr Sylwia Chorzępa – nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Mazgaj – nauczyciel chemii i biologii

mgr Krystyna Gumienny – nauczyciel biologii

mgr Lucyna Perlak – nauczyciel języka polskiego

mgr Barbara Tupaj - nauczyciel plastyki

mgr Dariusz Kosak – nauczyciel plastyki

mgr Jacek Rembisz – nauczyciel informatyki

po zsumowaniu punktów przyznało następujące wyróżnienia:

Wyróżnienie za najciekawszą prezentację – Karolina Chowaniec z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku,

Wyróżnienie za najładniejszy plakat – Magdalena Stopyra z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej,

Wyróżnienie za najlepszą reklamę – Joanna Cisek z Zespołu Szkół im. Mieczysława Lachora w Górnie,

Wyróżnienie za najciekawszą tablicę informacyjną – Monika Delekta ze Szkoły Podstawowej im św. Floriana w Kamieniu Podlesiu,

Wyróżnienie za najlepszą rozprawkę – Maja Świerat ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kamieniu Prusinie,

Wyróżnienie za najlepszy wynik na teście – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół w Górnie,

Wyróżnienie za najładniejszy wiersz – Natalia Kołodziej z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,

Wyróżnienie za najlepszy komiks – Natalia Radomska z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,

Wyróżnienie za najwyższy wynik z części praktycznej – Magdalena Pustkowska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp, Dominika Matuła z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp, Łukasz Drozd z Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Trzebusce, Szymon Stępak ze Szkoły Podstawowej w im. Królowej Jadwigi w Kamieniu Prusinie, Gabriela Skomro z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie, Karolina Chowaniec z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku, Magdalena Ożóg ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie za grupową pracę przestrzenną dla Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Trzebusce oraz wyróżnienie za indywidualną pracę przestrzenną dla Zuzanny Zdeb ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie.

I miejsce – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysław Lachora w Górnie,

II miejsce – Monika Delekta ze Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Kamieniu Podlesiu,

III miejsce – Joanna Cisek z Zespołu Szkół w Górnie,

IV miejsce – Magdalena Stopyra z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej.

I miejsce – biorąc pod uwagę wynik średni przypadający na szkołę – wywalczył Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kamieniu.

Na zakończenie wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu Pani Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz pozostali honorowi goście wręczyli nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zasponsorowane przez : Firmę Smak z Górna, przez pana Posła inż. Mieczysława Miazgę, przez panią Radną Powiatu mgr Lucynę Perlak oraz pana Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. mgr Andrzeja Ożoga.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom za bezinteresowną hojność i dobre serce, a uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulują sukcesów.

M. Maziarz