caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

„Dzień Łasucha z SKC”

 Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zapraszają na pierwszą akcję w nowym roku szkolnym „Dzień Łasucha”,
który odbędzie się w piątek 22 września 2017r.

Sprzedawane bedą muffinki, ptysie, pączki i donaty.
Dochód ze sprzedaży smakołyków przeznaczony zostanie na zakup potrzebnych artykułów
dla podopiecznych Stowarzyszenia Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Cena za każdy smakołyk to 2 zł.

Serdecznie zapraszamy

 

dzien_lasucha.jpg

Spotkanie wolontariuszy SKC z niepełnosprawnymi dziećmi ze Stowarzyszenia „Integracja bez Granic”

wyjazd skc do nowej sarzyny 2017Dnia 5 maja 2017r. Wolontariusze wraz z Opiekunami i p. Dyrektor udali się do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie. Na miejscu zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez panią Prezes Stowarzyszenia oraz panią Dyrektor Ośrodka. Pani Dyrektor zapoznała nas z problemami i specyfiką pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach artystycznych przygotowanych przez pracowników Ośrodka. Wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi wykonali prace plastyczne. Następnie wolontariusze zaprezentowali się w krótkim występie muzycznym. Na koniec spotkania podopieczni Stowarzyszenia „Integracja bez Granic” zostali obdarowani prezentami zakupionymi przez naszych wolontariuszy, były to: gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, karty pracy. Wartość zakupionych prezentów to 500 zł. Wolontariusze pozyskali te środki z wcześniej przeprowadzonych akcji na terenie szkoły.

Spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia było dla naszych wolontariuszy lekcją tolerancji i wrażliwości wobec osób niepełnosprawnych.

 1. Piróg,   K. Bethoon

  camera logo3

jesienne sptkanie kol caritas 2016Dnia 25 listopada 2016r. delegacja wolontariuszy Koła Caritas z naszej Szkoły uczestniczyła w Jesiennym Spotkaniu Szkolnych Kół Caritas, któremu przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Licznie zgromadzeni wolontariusze oraz opiekunowie wysłuchali świadectwa księdza chorego na SM. Dyrektor Caritas ks. Stanisław Słowik poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz podziękował wszystkim, którzy włączyli się w czynienie dobra w Roku Miłosierdzia. Na koniec spotkania ogłoszone zostały wyniki Konkursu dla Szkolnych Kół Caritas. Praca naszych wolontariuszy była wysoko oceniona, otrzymaliśmy II miejsce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom należącym do SKC za okazane serce osobom potrzebującym oraz duże zaangażowanie w działalność Koła.

Opiekunowie SKC

camera logo3