caritas 2017

Szkolne Koło Caritas (2017r)

 

caritas 2015

Szkolne Koło Caritas (2015r)

 

 

Szkolne Koło Caritas (2014r)

 

Realizacja zadań Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie powinna przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie im uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie go potrzebujących. Szkolne Koło Caritas to organizacja młodzieżowa. Działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji i włącza się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas.

alt

Cel główny Szkolnego Koła Caritas:

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:
- praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu   na jego przekonania, czy wyznanie;   
- uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
- budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe:

 • Praca w Szkolnym Kole Caritas:
  Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
  Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
  Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
  Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
  Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
  Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Obszary działania:

 • środowisko szkolne- a w nim np. koleżanka lub kolega potrzebujący wsparcia materialnego lub duchowego,
 • środowisko lokalne -a w nim np. ktoś samotny, chory, niepełnosprawny;
 • parafia- a w niej ścisła współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas  w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia oraz czynny udział w życiu Kościoła.

W Zespole Szkół w Górnie Szkolne Koło Caritas działalność swą rozpoczęło w 2006r. Inicjatorami powołania SKC byli:  Dyrektor p. mgr Lucyna Perlak, p. katechetka mgr Marta Perlak oraz ks. Rafał Majerski. W kolejnych latach szkolnych opiekę nad działalnością Koła sprawowali:    

- 2007/2008 p. mgr  Marta Perlak, ks. Rafał Majerski

- 2008/2009 p. mgr Sylwia Chorzępa,  ks. Rafał Majerski

- 2009/2010 p. mgr Maria Rembisz, p. mgr Agnieszka Kołodziej, ks. Marek Wygonik

- 2010/2011 p. mgr Maria Rembisz,   p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Anna Kasprzak, p. mgr Bożena Oczkowska, ks. Marek Wygonik

- 2011/2012 p. mgr  Bożena Oczkowska, p. mgr Agnieszka Kołodziej, p. mgr Teresa Wiktor, ks. Marek Wygonik       

- 2012/2013 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2013/2014 p. mgr Joanna Ożóg, p. mgr Aleksandra Piróg, ks. Marek Wygonik

- 2014/2015 p. mgr Joanna Ożóg, ks. Rafał Brettschneider

- 2015/2016 p. mgr Aleksandra Piróg, p. mgr Marta Perlak

- 2016/2017 p. mgr Aleksandra Piróg

skc u brata alberta 2017Dnia 8 grudnia 2017r. Wolontariusze SKC udali się do Towarzystwa Św. Barat Alberta w Rzeszowie. Tam zapoznali się z działalnością placówki. Obdarowali bezdomnych symbolicznymi upominkami i złożyli świąteczne życzenia. Tego dnia uczennice uczestniczyły również w zabawie mikołajkowej dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej organizowanej przez Towarzystwo. Wolontariuszki z pełnym zaangażowaniem włączyły się w wspólną zabawę z dziećmi, sprawiając im tym samym wiele radości i uśmiechu.

camera-logo3.jpg

skc w domu dziecka 2017W dniu 15 listopada 2017 roku Wolontariusze z ZS Górno oraz SP2 Górno udali się z wizytą do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie. Tam spotkali się z dziećmi przebywającymi w placówce oraz ich opiekunami. Pani terapeutka przedstawiła specyfikę pracy ośrodka oraz trudności z jakimi borykają się ich podopieczni. Na koniec spotkania uczniowie przekazali dzieciom kosz słodyczy oraz upominki w postaci słuchawek, które pozyskano z wcześniejszych akcji charytatywnych. Spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka skłoniło wolontariuszy do refleksji, jak ważny jest dom rodzinny oraz kochająca i wspierająca się rodzina.

camera-logo3.jpg

slodka przerwa galaretkowa 2017Wszystkie akcje prowadzone przez wolontariuszy Koła Caritas cieszą się dużym powodzeniem wśród przedszkolaków oraz uczniów naszej Szkoły. Tak też było 4 października 2017r., kiedy wolontariusze zaangażowali się wykonanie i sprzedaż słodkich galaretek z owocami. Ta słodka przekąska została zakupiona przez większość uczniów. Społeczność szkolna poprzez zakup galaretek włączyła się w zbiórkę pieniążków dla osób potrzebujących. Tym razem dochód ze sprzedaży galaretek zostanie przeznaczony na zakup upominków dla dzieci z Domu Dziecka oraz ciekawych książek do biblioteki szkolnej.

              Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy oraz wszystkich, którzy włączyli się ww. akcję.

camera logo3

„Dzień Łasucha z SKC”

 Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zapraszają na pierwszą akcję w nowym roku szkolnym „Dzień Łasucha”,
który odbędzie się w piątek 22 września 2017r.

Sprzedawane bedą muffinki, ptysie, pączki i donaty.
Dochód ze sprzedaży smakołyków przeznaczony zostanie na zakup potrzebnych artykułów
dla podopiecznych Stowarzyszenia Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Cena za każdy smakołyk to 2 zł.

Serdecznie zapraszamy

 

dzien_lasucha.jpg