220209 DUT

Już 14 lutego o godz. 10:00  rusza rejestracja na nowy, letni semestr 2022 Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizowanego przez Fundacje Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Bezpłatne zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat.

Zapisy prowadzone są online, rozpoczną się 14 lutego o godzinie 10.00 i potrwają do 21 lutego (włącznie).

Zapraszamy na stronę https://dolina-wiedzy.pl/dut/uczelnia/rejestracja/, na której dokładnie opisano sposób rejestracji oraz na profil Facebook'a - Dziecięcy Uniwersytet Techniczny.

 

Ogłaszamy zapytanie ofertowe nr 2/2022 pod nazwą "Zakup i dostawa wyposażenia - w ramach projektu Laboratoria Przyszłości - do celów edukacyjnych dla Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora w Górnie". Szczegóły na szkolnej stronie BIP KLIK


220128 konkurs literacki

Zapraszamy do udziału młodzieży w V edycji konkursu literackiego na temat niepełnosprawności "Są gdzieś okna, które płoną cały czas" połączonego z programem edukacyjnym na rzecz integracji społecznej (rok szkolny 2021/2022).

Celem projektu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.

Konkurs literacki jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, pamiętnika, reportażu lub opowiadania.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (wraz z wymaganymi załącznikami) do 8 marca 2022r. Więcej informacji tutaj.

pdf_button.pngRegulamin konkursu

pdf_button.pngFormularz zgłoszeniowy

pdf_button.pngZgoda rodzica

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).
Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

Więcej informacji: RKO: kliknij

Więcej informacji: 500+:  kliknij