button_zajecia.png

W środę odwołane są następujące zajęcia:

1) matematyka - kl. II Gimnazjum (godz. 8.10-8.55)

2) zajęcia sportowe - kl. 5 SP (godz. 8.10-8.55)

3) Klasa 6 SP ma przesunięty język polski z lekcji szóstej na lekcję drugą (zamiast matematyki) i kończy zajęcia o godz. 12.35.

4) Klasa 5 SP ma przesunięte zajęcia sportowe z lekcji ósmej na lekcję siódmą (zamiast religii) i kończy zajęcia o godz. 14.25.

Uczniowie dojeżdżający autobusem mają zapewnione zajęcia alternatywne.

Śródroczne spotkanie wywiadowcze odbędzie się
25.01.2018r. (czwartek) o godz. 17.00.
Zapraszamy!

button_zajecia.png

W piątek (19.01.2018r) odwołane są następujące zajęcia:

1) matematyka - kl. II Gimnazjum (godz. 8.10-8.55)

2) basen - kl. 7 SP (godz. 8.10-9.45)

3) wf - kl. III Gimnazjum dziewczęta (godz. 13.40-15.20)

Uczniowie dojeżdżający autobusem mają zorganizowane zajęcia alternatywne.