240415 turnus

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
- przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
- jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok
- podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko

240415 turnusy 1

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel: 17 867 30 56, 17 867 34 53 lub na stronie internetowej www.gov.pl/krus