240315 konkurs

Cele konkursu:

- popularyzacja poezji dziecięcej,

 - kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych  umiejętności recytatorskich,

- rozwijanie zainteresowań literackich.

 Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III.  Każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany wiersz. Mile widziana jest recytacja wiersza z charakteryzacją lub rekwizytem. Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie wychowawcom do dnia 27 marca 2024 r. Listy chętnych uczniów wychowawcy proszeni są przekazać organizatorom do końca marca.

Ocena uczestników konkursu:

 Powołana komisja dokona oceny uczestników  według następujących  kryteriów: 

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

-  interpretacja utworu,

- kultura słowa, dykcja,

-ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Joanna Ożóg

Aleksandra Piróg