button_zajecia.png

W czwartek (15.03.2018r) odwołane są zajęcia z muzyki dla kl. 5 SP (godz. 12.45-15.30) oraz z plastyki dla kl. IIIB Gimnazjum (godz. 14.35-15.20).

Uczniowie dojeżdżający autobusem mają zapewnione zajęcia alternatywne.

button_zajecia.png

W środę (14.03.2018r) odwołane są następujące zajęcia:

1. Język polski dla kl. 6 SP (godz. 11.50-13.30)

2. Religia dla kl. 5 SP (godz. 13.40-14.25) / Zajęcia sportowe przesunięte są ostatniej godziny lekcyjnej w miejsce religii.

Serdecznie zapraszamy

Wychowawców i uczniów klas 3 SP

do udziału w VII edycji

Powiatowo - Gminnego Konkursu

Ekologiczno-Przyrodniczego

,, PRZYJACIELE PRZYRODY”

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego

i Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga.

Termin konkursu: 24.04.2018r. godz. 9.30

Miejsce: Wiejski Dom Kultury w Górnie (obok stadionu)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18.04.2018r.

pdf buttonRegulamin Konkursu Przyjaciele Przyrody

pdf buttonKarta zgłoszenia