KONKURS „PIERWIASTKI   ŻYCIA” im. dr Eugeniusza Bernata

pod honorowym patronatem Firmy Smak w Górnie
oraz Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi

pierwiastki zycia 2019XI edycja Powiatowego Konkursu biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA pod hasłem „Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”, odbyła się 16 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie i zgromadziła 40 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych z terenu powiatu rzeszowskiego. Organizatorami imprezy byli nauczyciele zespołu matematyczno – przyrodniczego gimnazjum w Górnie: p. Małgorzata Maziarz, p. Krystyna Gumienny, p. Anna Marszał, p. Aleksandra Piróg. Gośćmi honorowymi konkursu byli: Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart, mgr Sławomir Spaczyński Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP inż. Mieczysława Miazgi, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego mgr Karol Ożóg oraz przedstawiciel Firmy Smak p. Maria Bernat. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała mgr Teresa Surdyka – Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Zmagania konkursowe składały się z trzech części. W pierwszej każdy z uczniów przygotował pracę plastyczną (plakat, tablicę informacyjną, reklamę, komiks), prezentację multimedialną, wiersz lub rozprawkę na temat „Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”. W części drugiej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe teoretyczne i obliczeniowe, w których sprawdzana była wiedza z dziedziny chemii i biologii. Część trzecią stanowiły zadania praktyczne - eksperymentalne rozwiązywane w grupach.

Jury w składzie:

mgr Małgorzata Maziarz – nauczyciel chemii

mgr Barbara Kapuścińska – nauczyciel chemii

mgr Barbara Grzesiakowska – nauczyciel chemii i biologii

mgr Sylwia Chorzępa – nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Mazgaj – nauczyciel chemii i biologii

mgr Krystyna Gumienny – nauczyciel biologii

mgr Lucyna Perlak – nauczyciel języka polskiego

mgr Barbara Tupaj - nauczyciel plastyki

mgr Dariusz Kosak – nauczyciel plastyki

mgr Jacek Rembisz – nauczyciel informatyki

po zsumowaniu punktów przyznało następujące wyróżnienia:

Wyróżnienie za najciekawszą prezentację – Karolina Chowaniec z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku,

Wyróżnienie za najładniejszy plakat – Magdalena Stopyra z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej,

Wyróżnienie za najlepszą reklamę – Joanna Cisek z Zespołu Szkół im. Mieczysława Lachora w Górnie,

Wyróżnienie za najciekawszą tablicę informacyjną – Monika Delekta ze Szkoły Podstawowej im św. Floriana w Kamieniu Podlesiu,

Wyróżnienie za najlepszą rozprawkę – Maja Świerat ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Kamieniu Prusinie,

Wyróżnienie za najlepszy wynik na teście – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół w Górnie,

Wyróżnienie za najładniejszy wiersz – Natalia Kołodziej z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,

Wyróżnienie za najlepszy komiks – Natalia Radomska z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie,

Wyróżnienie za najwyższy wynik z części praktycznej – Magdalena Pustkowska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp, Dominika Matuła z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp, Łukasz Drozd z Zespołu Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Trzebusce, Szymon Stępak ze Szkoły Podstawowej w im. Królowej Jadwigi w Kamieniu Prusinie, Gabriela Skomro z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie, Karolina Chowaniec z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowisku, Magdalena Ożóg ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie za grupową pracę przestrzenną dla Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Trzebusce oraz wyróżnienie za indywidualną pracę przestrzenną dla Zuzanny Zdeb ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie.

I miejsce – Kinga Kołodziej z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysław Lachora w Górnie,

II miejsce – Monika Delekta ze Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Kamieniu Podlesiu,

III miejsce – Joanna Cisek z Zespołu Szkół w Górnie,

IV miejsce – Magdalena Stopyra z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej.

I miejsce – biorąc pod uwagę wynik średni przypadający na szkołę – wywalczył Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki w Kamieniu.

Na zakończenie wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu Pani Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz pozostali honorowi goście wręczyli nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zasponsorowane przez : Firmę Smak z Górna, przez pana Posła inż. Mieczysława Miazgę, przez panią Radną Powiatu mgr Lucynę Perlak oraz pana Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. mgr Andrzeja Ożoga.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom za bezinteresowną hojność i dobre serce, a uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulują sukcesów.

M. Maziarz