altW 8. rocznicę nadania Szkole imienia ks. Mieczysława Lachora okolicznościowe obchody rozpoczęliśmy Mszą Świętą, którą celebrował w kościele parafialnym ks. proboszcz Jan Lib.

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie patrona Szkoły. Część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem: P. Małgorzaty Maziarz, P. Teresy Surdyki oraz P. Dariusza Kosaka, odbyła się w sali gimnastycznej.

Uczniowie w montażu słowno – muzycznym przybliżyli biografię ks. M. Lachora, podkreślili jego ogromny wkład w rozwój naszej parafii, jego skromność, bezinteresowność i ofiarną posługę kapłańską. Patron naszej szkoły przez całe życie najbardziej cenił słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”; dziś te słowa są dla naszej społeczności szkolnej drogowskazem.

Po programie artystycznym zaproszeni goście złożyli świadectwo jak osoba naszego Patrona wpłynęła na ich życie. Ksiądz Mieczysław pozostał w ich pamięci przede wszystkim jako wielki patriota, w każdej bowiem homilii wpajał parafianom miłość do ojczyzny i podkreślał wartość solidarności.

Na koniec uroczystości nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o księdzu Mieczysławie Lachorze oraz konkursu plastycznego „Patron naszej szkoły”. Pani Dyrektor Lucyna Perlak wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyła uczniom nagrody i dyplomy.

altWielkie szkolne święto „Pasowanie na gimnazjalistę” odbyło się 21 września 2011 roku.

Pierwszoklasistów gorąco powitała przewodnicząca RSU Agnieszka Nowak oraz Pani Dyrektor ZS Szkół w Górnie Lucyna Perlak. Aby pierwszoklasiści mogli wstąpić w szeregi gimnazjalnej braci musieli wykazać wolę walki, hart ducha i poczucie humoru. Wszystkie „kociaki” musiały sprostać zadaniom przygotowanym przez RSU Gimnazjum pod kierunkiem p. Aleksandry Piróg, a były to między innymi :

„Kocie żarcie”, „Taniec połamaniec”, „Anielska kutia”, „Pełzanie jak gąsienica”.

Pokazy uczniów wzbudzały duże emocje i rozbawiły wszystkich do łez. Po pomyślnym wykonaniu zadań nastąpiło uroczyste pasowanie dokonane przez Panią Dyrektor. Następnie wszyscy razem bawili się przy muzyce dyskotekowej.

altPamięć i modlitwa to główne motywy tegorocznej drogi krzyżowej w której uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych naszej szkoły.

Spotkanie modlitewne w Trzebusce pod pomnikiem upamiętniającym miejsce byłego obozu NKWD rozpoczął pan Piotr Ożóg -historyk, regionalista. Stąd wszyscy zebrani ruszyli w modlitewnej zadumie do lasu turzańskiego, miejsca strasznej kaźni narodu polskiego, gdzie spoczywają nasi bohaterowie, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę. Drogę krzyżową prowadził proboszcz parafii Trzebuska ks. Władysław Szwed wraz z młodzieżą z różnych szkół z całej gminy. Tegoroczna droga krzyżowa dla młodego pokolenia była kolejna lekcją historii oraz etapem do poznania prawdy i drogowskazem do budowania sprawiedliwości i suwerennej ojczyzny.

O oprawę muzyczną zadbali pan Dariusz Kosak i Sebastian Lesiczka. W drodze krzyżowej uczestniczyli także nauczyciele naszej szkoły: p. Katarzyna Bethoon, p. Małgorzata Maziarz, p. Aleksandra Piróg, p. Jacek Rembisz oraz ks. Marek Wygonik.

alt„Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma…”

W poniedziałek, 19 września 2011 roku, gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Górnie zaprezentowali program słowno-muzyczny upamiętniający rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej oraz zdradzieckiej napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Pełne nostalgii pieśni i wiersze patriotyczne oraz autentyczne komunikaty radiowe przeniosły nas 72 lata wstecz, do upalnego września 1939 roku. Bohaterska postawa polskiego społeczeństwa zaskoczyła agresorów i ukazała światu ducha męstwa i niezłomności. Symbolem wszystkich poległych w obronie ojczyzny oraz umęczonych w obozach zagłady był w trakcie naszej uroczystości brzozowy krzyż.

Akademia została przygotowana pod kierunkiem Pana Arkadiusza Białego oraz Pana Dariusza Kosaka. Nad dekoracjami czuwali: Pani Agnieszka Biały, Pan Janusz Wołcz, Pan Tomasz Majka oraz Pan Władysław Dudzik.

alt

altDnia 1 września tj. w czwartek rozpoczął się nowy rok szkolny 2011/2012.

O godzinie 9.00 w kościele parafialnym w Górnie zgromadzili się licznie nauczyciele, uczniowie i rodzice. Msza celebrowana była przez ks. proboszcza Jana Liba, a kazanie wygłosił ks. Marek Wygonik, który zachęcał dzieci i młodzież do pracy nad sobą od pierwszych dni nauki. Po mszy wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami przeszli do szkoły.

O godzinie 10.30 wszyscy zostali powitani przez P. Dyrektor ZS Szkół w Górnie Lucynę Perlak. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor wraz z wychowawczynią P. Katarzyną Chmiel.

W tym roku szkolnym w mury szkoły przyszło 19 pierwszoklasistów. Następnie uczniowie przeszli do sal lekcyjnych gdzie spotkali się z wychowawcami.

alt