240605 certyfikat 

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Projekt polegał na realizowaniu zadań przypisanych do 5 modułów.

W ramach tej inicjatywy min. zorganizowano Dzień Zdrowego Śniadania, wycieczkę do lasu, eko konkursy, spotkanie z książką z przyrodą w tle i in. Jego celem było kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, bo to przede wszystkim od najmłodszych mieszkańców zależeć będą dalsze losy naszej planety. Projekt pomógł uwrażliwić uczniów na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia raz uzmysławiał im, że sami mogą przyczynić się do ochrony środowiska.

W uznaniu podjętych działań i po spełnieniu wymogów edukacyjnych zawartych w regulaminie projektu, nasza szkoła otrzymała certyfikat udziału, listy gratulacyjne dla Dyrektora szkoły, koordynatora oraz dyplomy dla każdego ucznia.

Agata Kogut

 240605 Cerytfikat

 

240605 List gratulacyjny

 

240605 Podziekowanie