221222 wigilijka szkolna 22 grudnia 2022 r. w ostatnim dniu nauki w szkole, przed zimową przerwą świąteczną, spotkaliśmy się w sali gimnastycznej udekorowanej piękną scenerią bożonarodzeniową i panującym w niej świątecznym nastroju.

Uroczystość rozpoczęto wspólną modlitwą i odczytaniem fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Jezusa. Następnie w części artystycznej uczniowie klasy 3 i 2  zaprezentowali tradycyjne Jasełka.  Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role i przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki przy akompaniamencie akordeonu w  wykonaniu ucznia klasy 3 – Pawła Kiełb  oraz  taniec aniołków średniej grupy przedszkolaków do melodii „Nie miały aniołki choinki na święta” zrobiły na wszystkich bardzo duże wrażenie. Za co otrzymali gromkie brawa. Po części  artystycznej głos zabrała Pani dyrektor mgr Teresa Surdyka składając wszystkim przybyłym na tę uroczystość moc gorących świątecznych życzeń.

Po skończonej uroczystości uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej rozeszli się do domów, natomiast starsi uczniowie wraz z wychowawcami zorganizowali sobie wigilijki w salach lekcyjnych.

                                                                                                                    Katarzyna Chmiel

                                                                                                                    Halina Godek

Zapraszamy do galerii zdjęć - camera-logo3.jpg