221213 egzamin probny

W dniach 13-15 grudnia br. uczniowie klasy 8 przystąpili do próbnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Egzamin składał się z 3 części: języka polskiego, matematyki i języka obcego - angielskiego. Każdą część przeprowadzono innego dnia. Uczniowie przećwiczyli także wszystkie procedury egzaminacyjne takie jak zachowanie się podczas egzaminu, losowanie miejsca pracy, odstępy między piszącymi, aby właściwy egzamin także pod tym względem wypadł nienagannie. camera-logo3.jpg