konkurs ortograficzny 201928 maja 2019 r. o godz. 1000 w sali gimnastycznej naszej Szkoły rozpoczęła się VI edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego, po raz kolejny pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp., Andrzeja Ożoga.

Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziały Szkoły:

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.;
  • Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce;
  • Zespół Szkół Nr 1 im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi;
  • Zespół Szkół im. św. Królowej Jadwigi w Trzebusce;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi;
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 m. św. Stanisława Kostki w Trzebosi;
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie- Zaborzu;
  • Zespół Szkół im. ks. Prałata Mieczysława Lachora w Górnie.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach: kl. IV-V, kl. VI-VII, kl.VIII- III G.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria IV-V

I miejsce: Julia Gałgan – ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

II miejsce: Julia Krzanowska- ZS Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce

III miejsce: Natalia Gut- ZS im. ks. M. Lachora w Górnie

Kategoria VI-VII

I miejsce: Oliwia Ożóg- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

II miejsce: Maja Drapała- ZS Nr 1 im. bł. B. Markiewicza w Trzebosi

III miejsce: Patryk Maślanka- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

Kategoria VIII- III G

I miejsce: Karolina Blicharska- ZS im. ks. M. Lachora w Górnie

II miejsce: Martyna Surowiec- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

III miejsce: Martyna Drapała- ZS Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Nienadówce

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Panu Burmistrzowi, Andrzejowi Ożogowi, dziękujemy za ufundowanie nagród książkowych, a p. M. Kobiernikowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Sokołów Młp., za sponsoring nagród pocieszenia Panu Andrzejowi Kuryś, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Skarg i Wniosków oraz p. Stanisławowi Perlak, Zastępcy Naczelnika Wydziału Logistyki Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, za współfinansowanie poczęstunku dla zaproszonych gości, uczestników konkursu.

Pani mgr Monice Sidor oraz Panu mgr. Grzegorzowi Tupaj dziękujemy serdecznie za pracę przy poprawie dyktand.

Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i p. nauczycieli do udziału w kolejnej, VII-ej już, przyszłorocznej edycji.

camera-logo3.jpg