konkurs wiedzy o sejmie 201923 maja 2019 roku odbył się w naszym Zespole Szkół „Konkurs wiedzy o Sejmie” zorganizowany przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu z inicjatywy i we współpracy z Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panem inż. Mieczysławem Miazga, który był gościem honorowym naszej szkoły. Oprócz Pana Posła przybyły  pracownice Wszechnicy Sejmowej.

    W spotkaniu wzięli też udział: Pani Dyrektor Teresa Surdyka, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora i ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Partyki nr 2 w Górnie. Konkurs był częścią zajęć dotyczących współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego i architektury sejmowej. Celem tych zajęć było poznanie przez młodzież prac Sejmu i Senatu RP. Dzięki wykładom uczniowie dowiedzieli się o historii polskiego parlamentaryzmu i mogli prześledzić proces legislacyjny polskiego parlamentu.
    Uczniowie wzięli też udział w spotkaniu z Panem Posłem, mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na zakończenie przeprowadzony został test wiedzy o Sejmie i Senacie RP przygotowany przez Wszechnicę Sejmową, w którym wzięło udział około 60-ciu uczniów. Musieli się oni wykazać wiedzą często wykraczającą poza podstawę programową z „Wiedzy o społeczeństwie”. 

Po sprawdzeniu testów ogłoszono wyniki. Oto nagrodzeni zwycięzcy:
I miejsce – Kinga Kołodziej kl. III
II miejsce - Patryk Miazga kl. III
III miejsce - Michał Kutyła kl. III
Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali dyplomy i materiały promocyjno-edukacyjne.
    Spotkanie z Panem Posłem i pracownikami Wszechnicy Sejmowej jest ważnym elementem procesu kształcenia młodzieży, bo dzięki temu nabywają oni wiedzę potrzebną w codziennym życiu i nabywają umiejętności potrzebne młodym ludziom w przyszłości, gdyż to oni niedługo będą musieli podejmować odpowiedzialne decyzje.

camera-logo3.jpg