przyjaciele przyrody 201930 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie odbył się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej „Przyjaciele Przyrody”, pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. - Andrzeja Ożoga i posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Mieczysława Miazgi. Organizatorami konkursu byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - Barbara Tupaj, Halina Godek, Katarzyna Chmiel i Bożena Oczkowska. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych z Powiatu Rzeszowskiego. Jego głównym celem jest edukacja ekologiczna, przyrodnicza i społeczna, oparta na zdobytych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach uczniów oraz motywowaniu ich do zachowań i działań proekologicznych, a także uwrażliwienie dzieci na ochronę przyrody i problemy ekologiczne oraz zrozumienie zasad recyklingu, które pozwolą im zadbać o piękno naszej planety - Ziemi.

       W tej edycji wzięło udział 21 uczestników z gminy Kamień, Trzebownisko i Sokołów Młp. , z następujących szkół: SP nr 2 im. Ludwika Niebylaka w Stobiernej, ZS im. Armii Krajowej w Zaczerniu, ZS nr 1 w Stobiernej, SP im. Jadwigi Królowej w Kamieniu Prusinie, SP w Turzy, ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. (2 zespoły), ZS im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwiedzkiej, SP nr3 im. Św. Faustyny Kowalskiej w Trzebosi, ZS im. Ks. Bronisława Markiewicza w Trzebosi i ZS im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Uroczystego otwarcia konkursu o godzinie 9.15 dokonała Pani Dyrektor naszej szkoły mgr Teresa Surdyka, witając wszystkich gości i życząc uczestnikom konkursu jak najlepszych wyników. Następnie problemy ekologii i ochrony przyrody przybliżyła Pani Bożena Oczkowska. Kolejnym punktem konkursu było losowanie numeru stolika przez uczestników. Wreszcie nastąpił najważniejszy moment - rozwiązywanie zadań testowych. Po rozdaniu egzemplarzy testowych, uczestnicy konkursu musieli zmagać się przez godzinę z 30 zadaniami o różnym stopniu trudności. Test obejmował zakres wiedzy tematycznej o sadzie i ogrodzie, i nie tylko. Nad przebiegiem tej części konkursu czuwały Panie: Katarzyna Chmiel, Bożena Oczkowska i Halina Godek. Po napisaniu testów, ich sprawdzaniem zajęła się komisja nadzorowana przez eksperta w dziedzinie biologii i przyrody, Panią mgr Annę Marszał. W tym czasie dla wszystkich obecnych przygotowano poczęstunek i wręczono małe upominki uczestnikom konkursu. Następnie Pani mgr Barbara Tupaj zorganizowała dla dzieci pozakonkursowe warsztaty plastyczne, gdzie zadaniem było narysować dary z sadu i ogrodu. Za najładniej wykonane prace dzieci otrzymały nagrody.

       Wreszcie nastąpił moment ogłoszenia przez organizatorów wyników konkursu i rozdania nagród książkowych, dyplomów oraz podziękowań dla opiekunów.

A oto wyniki  IX Powiatowego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej  „Przyjaciele Przyrody”:

 

- I miejsce - Dawid Kasprzak - 47 pkt./51 - ZS w Wólce Niedźwiedzkiej;

- II miejsce - Gabrysia Wcisło - 46 pkt./51 - ZS w Sokołowie Młp.;

- III miejsce ex aequo - 44 pkt./51 - Mateusz Ożóg - ZS w Sokołowie Młp.; Adam Barczak ZS w Sokołowie Młp.; Krystian Zieliński - ZS w Wólce Niedźwiedzkiej.

Wyróżnienia zdobyli:

- Dagmara Ujda - 42 pkt./51 - ZS w Zaczerniu;

- Amelia Matuła - 42 pkt./51 - SP nr 3 w Trzebosi;

- Bartosz Nieroda - 42 pkt./51 - SP nr 3 w Trzebosi.      

Za zorganizowanie tej edycji konkursu przyrodniczego serdecznie dziękujemy sponsorom. Dziękujemy również Paniom ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Górnie za pomoc w obsłudze gości.

A wszystkim zwycięzcom GRATULUJEMY!

                                                                               Katarzyna Chmiel

„Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu”

Podziękowania dla sponsorów IX edycji Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego klas 3 SP „Przyjaciele Przyrody”:

- Andrzej Ożóg Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp

- Mieczysław Miazga – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polski

- Rafał Miazga Prezes FirmySmakw Górnie

- Bogdan Krzysztof Tomasz Radomscy Prezesi Firmy „STYROBUDTrzeboś

- Anna Paweł Piela „Pol-Bud” Sokołów Młp.

- Marta Ryszard Stelmach Lekarze medycyny -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Górno

- Barbara Tadeusz Tupaj FirmaTT-BrukGórno

- Maciej Szmyd Zakład Piekarnictwa Trwałego - Górno Dołęga

- Rada Rodziców Zespołu Szkół w Górnie

- Mieczysław Kobiernik Prezes EKO-TUCZ w Górnie

- Zofia Buczkowska i Jadwiga Cholewa „Kasztel na Ursynowie” Łowisko

Składamy Państwu wyrazy uznania za zaangażowanie oraz wsparcie finansowe
i rzeczowe w przygotowanie konkursu.

Jesteśmy wdzięczni i pełni szacunku dla Państwa postawy
i bezinteresownej szczodrości.

Życzymy wytrwałości w dalszym czynieniu dobra!

Głęboko wierzymy, że okazywana przez Państwa siła serca
i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.

Organizatorzy

camera-logo3.jpg