Zapraszamy wszystkich rodziców na

semestralną wywiadówkę szkolną,

która odbędzie się 28.05.2014r (środa)

  • edukacja wczesnoszkolna - godz. 1630
  • klasy 4-6 Szk. Podst. oraz I-III Gimnazjum - godz. 1730
alt
 

 

Zapraszamy wszystkich rodziców na

śródsemestralną wywiadówkę szkolną,

która odbędzie się 25.03.2014r (wtorek)

o godz. 1700.

W trakcie spotkania ogólnego odbędzie się prelekcja na temat "Ryzyko uzależnień od dopalaczy i Internetu".

alt