Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Górnie

do wzięcia udziału

w międzyklasowym "Konkursie Pięknego Czytania"

pdf_button.pngKarta zgłoszenia

 

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

 

  1. TERMIN: Konkurs odbędzie się 15 czerwca 2021 r.(wtorek) o godz. 11.00 w sali klasy 3
  2. UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie klas I-III
  3. CELE KONKURSU:

- rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych dzieci,

- popularyzacja literatury bibliotecznej,

- kształcenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego.

  1. ZASADY PREZENTACJI I DOBORU TEKSTU:

Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przez uczniów przygotowanego wcześniej fragmentu
z ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy. Prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.

  1. KRYTERIA OCENY:

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie prezentacji i będą oceniani zgodnie z przyjętymi przez komisję zasadami. Jury oceniać będzie:

- TECHNIKĘ CZYTANIA: płynność, poprawność artykulacji, dykcję, tempo czytania,

- ŚRODKI ARTYSTYCZNEGO WYRAZU: pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulację głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimikę, ewentualny gest, tzw. intuicję artystyczną, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą.

Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 5. Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców konkursu.

  1. NAGRODY:

            Po podliczeniu punktów i sporządzeniu protokołu ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Laureaci zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.

  1. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestników na stronie internetowej naszej szkoły.

 

                                               ORGANIZATOR: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ZS w Górnie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!