Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Górnie

do wzięcia udziału

w międzyklasowym Konkursie Piosenki Religijnej

„Śpiewaj Duszo ma...”

pdf_button.pngKarta zgłoszenia

 

REGULAMIN

KLASOWEGO KONKURSU

PIOSENKI RELIGIJNEJ

Termin i miejsce konkursu:  18 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 11.00,

sala nr 3 Szkoły Podstawowej w Górnie

Każda klasa występuje oddzielnie

Cele  przeglądu:

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci,

- prezentacja umiejętności wokalnych dzieci,

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- popularyzacja piosenki religijnej,

-rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie i umiejętności występów publicznych.

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej w terminie do 11 czerwca 2021r. (piątek). Każdy uczestnik przygotowuje i prezentuje jeden utwór.

Kryteria oceny:

  • – walory głosowe,
  • – umiejętności wokalne wykonawców, dykcja,
  • – ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość, strój, prezentacja sceniczna).

Postanowienia końcowe

 - każdy uczestnik otrzyma dyplom w zależności od zajętego miejsca,

 - laureaci otrzymają  nagrody rzeczowe,

 - wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) na umieszczenie zdjęć i nazwisk laureatów na stronie internetowej naszej Szkoły.

                                                                       Organizatorzy:  nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

           

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!