Zgodnie z Rozporządzeniem MEN dni od 10.04.2019 r. – 23.04.2019 r. (egzamin SP i Gim. + Święta Wielkanocne) dla uczniów są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Przychodzą tylko uczniowie zdający egzamin w danym dniu.
Pozostali będą mogli skorzystać z zajęć wychowawczo – opiekuńczych w godz. 8.00 – 13.00 (10.04.2019 r. – 17.04.2019 r.).

We wszystkie dni wolne nie będzie dowozu uczniów z Markowizny.