SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do udziału
w
XI edycji Powiatowego Konkursu
biologiczno – chemicznego PIERWIASTKI ŻYCIA
pod hasłem

„Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie”,

który odbędzie się

16 maja 2019 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie

Honorowym patronatem objęli konkurs:

Firma Smak w Górnie,
Poseł na Sejm RP inż. Mieczysław Miazga,

word buttonRegulamin i karta zgłoszenia do Konkrsu "Pierwiastki Życia - Zdrowa gleba to zdrowe otoczenie"