Spotkanie wolontariuszy SKC z niepełnosprawnymi dziećmi ze Stowarzyszenia „Integracja bez Granic”

wyjazd skc do nowej sarzyny 2017Dnia 5 maja 2017r. Wolontariusze wraz z Opiekunami i p. Dyrektor udali się do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Stanisława Paszka w Nowej Sarzynie. Na miejscu zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez panią Prezes Stowarzyszenia oraz panią Dyrektor Ośrodka. Pani Dyrektor zapoznała nas z problemami i specyfiką pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Nasi uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach artystycznych przygotowanych przez pracowników Ośrodka. Wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi wykonali prace plastyczne. Następnie wolontariusze zaprezentowali się w krótkim występie muzycznym. Na koniec spotkania podopieczni Stowarzyszenia „Integracja bez Granic” zostali obdarowani prezentami zakupionymi przez naszych wolontariuszy, były to: gry, puzzle, pomoce dydaktyczne, karty pracy. Wartość zakupionych prezentów to 500 zł. Wolontariusze pozyskali te środki z wcześniej przeprowadzonych akcji na terenie szkoły.

Spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia było dla naszych wolontariuszy lekcją tolerancji i wrażliwości wobec osób niepełnosprawnych.

  1. Piróg,   K. Bethoon

    camera logo3