WITAMY NA STRONIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. MIECZYSŁAWA LACHORA

W GÓRNIE

 

alt Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, 
a biblioteka to świątynia jego myśli. 
                                        Cyceron

 

Nieodłącznym elementem każdej szkoły jest biblioteka, czyli pracownia służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy. Przy Zespole Szkół w Górnie biblioteka szkolna funkcjonuje od 1947 roku.

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 9000 woluminów (książki, broszury, podręczniki). Posiadamy aktualny zbiór lektur szkolnych oraz bogaty księgozbiór podręczny. Księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i przedmiotowe, różnorodne słowniki, albumy, leksykony, albumy. Biblioteka  prenumeruje czasopisma: Victor Gimnazjalista, Kurier Sokołowski, Głos Nauczycielski, Kwartalnik Edukacyjny, Biblioteka w  Szkole. Dostępne są także archiwalne numery czasopism: Młody Technik, Aura, Eko - Świat, Mówią Wieki, Świerszczyk, Przyroda Polska. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą swobodnie wybierać książki i czasopisma.

Zapraszamy do naszej biblioteki w godzinach:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

11.00 – 13.30

 J. Ożóg

 

8.10 - 13.30

J. Ożóg

 

 

11.00 – 13.30

J. Ożóg

 

11.00 – 13.30

J. Ożóg

 

 

8.10 - 15.20

J. Ożóg

Przy bibliotece działa Koło Biblioteczne, do którego należą uczniowie zainteresowani książką, czytelnictwem oraz wykazujący chęć uczestnictwa w działalności biblioteki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu.

mgr Joanna Ożóg

pdf Regulamin biblioteki

Koło Biblioteczne Zespołu Szkół w Górnie na Facebooku. Zapraszamy !!!

Znalezione obrazy dla zapytania koło biblioteczne gif facebook

Trwa akcja „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”. Zebraliśmy już 77 książek!!!  Dołącz do przyjaciół Biblioteki szkolnej. Akcja trwa do końca października. Za podarowane książki uczniowie otrzymają punkty dodatnie z zachowania (10 –20p.)

Regulamin akcji:

1. Akcja trwa cały październik.

2. W ramach akcji można przekazać lektury, bajki, literaturę piękną dla młodzieży.

3. Zanim podarujesz książkę bibliotece zapytaj o zgodę rodziców.

4. Do każdej podarowanej książki zostanie wklejona karteczka z imiennym podziękowaniem dla ofiarodawcy.

5. Książki przynosimy do biblioteki szkolnej.

Pamiętaj – książka czytana żyje dłużej. Przekazane książki będą służyć innym czytelnikom. W imieniu wszystkich czytelników ofiarodawcom z góry dziękujemy!!!

kolo biblioteczne 2016Do grona przyjaciół Biblioteki szkolnej zgłosiło się wielu uczniów chętnych do pracy na rzecz Biblioteki i społeczności szkolnej. Z głowami pełnymi pomysłów rozpoczęliśmy pracę w nowym roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszych poczynań na Facebooku.
Mamy nadzieję, że działania naszego Koła przyniesie wiele radości przede wszystkim najmłodszym uczniom naszej szkoły i przyczynia się do rozwoju czytelnictwa.

Opiekun Koła Bibliotecznego: mgr Joanna Ożóg
Przewodnicząca Koła Bibliotecznego: Aleksandra Zybura

camera logo3

KONKURS

Biblioteka Szkolna zaprasza

uczniów kl. 0-III

do udziału w konkursie

muzyczno - recytatorskim

pt. „Jesień w wierszu i piosence”

Zasady konkursu:

1. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: wiersz i piosenka.

2. Każdy uczeń może indywidualnie zaprezentować jeden wiersz lub piosenkę o tematyce jesiennej.

3. Ocenie podlegać będą:

  • elementy językowe ( dykcja, interpretacja)
  • elementy wizualne (rekwizyty, strój)
  • dobór repertuaru (dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora, oryginalność wyboru tekstu)

4. Zgłoszenia będą przyjmowane w bibliotece szkolnej do 20.10.2016r. (imię i nazwisko, klasa, tytuł utworu i kategoria konkursu)

5. Planowany termin konkursu: 28.10. 2016r.

mgr Joanna Ożóg

 

 

read.jpg

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do pracy w Kole Bibliotecznym !!!!

Praca w kole bibliotecznym daje możliwość rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, aktorskich, dziennikarskich; jest także okazją do miłego spędzania wolnego czasu.

W wyniku realizacji tematyki zajęć uczniowie zdobywają konkretne wiadomości i umiejętności, wzbogacają słownictwo o pojęcia związane z literaturą, prasą, książką i biblioteką. Zajęcia stwarzają możliwość bycia razem z rówieśnikami, warunki do rozmowy i zaprzyjaźnienia się.

Program pracy Koła Bibliotecznego na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest na stronie internetowej Szkoły (zakładka "biblioteka") i w bibliotece szkolnej.

Chętnych uczniów proszę o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej do 7 października.

mgr Joanna Ożóg

PROGRAM PRACY KOŁA BIBLOTECZNEGO

Do koła bibliotecznego należą uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem oraz działalnością biblioteki. Uczestnictwo w pracach koła bibliotecznego uczy dzieci odpowiedzialności i samorządności, systematyczności i dokładności, umiejętności pracy w grupie. Dowartościowuje ucznia, stwarza mu możliwości pokazania swoich umiejętności i zdolności, rozwoju zainteresowań. Zajęcia w kole bibliotecznym mają uświadomić uczniom, że kontakt z książką dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, rozwija wyobraźnię, kształtuje właściwą hierarchię wartości, uwrażliwia na przeżycia i uczucia innych. Koło biblioteczne promuje książkę, bibliotekę i czytelnictwo.

Rola zajęć

     Uczniowie biorący udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzieci współpracujące z biblioteką poszerzają swoją wiedzę o książce, rozwijają swoje różnorodne zdolności (plastyczne, literackie, recytatorskie), rozwijają zainteresowania czytelnicze. W wyniku realizacji tematyki zajęć uczeń powinien zdobyć konkretne wiadomości i umiejętności, wzbogacić słownictwo o pojęcia związane z literaturą, prasą, książką i biblioteką.

         Uczniowie uczą się współdziałania w grupie, zdobywają poczucie odpowiedzialności za przyjęte obowiązki. Zajęcia stwarzają możliwość bycia razem z rówieśnikami, warunki do rozmowy i zaprzyjaźnienia się. Zaspokajane są w ten sposób potrzeby psychiczne dzieci takie jak potrzeba przynależności, uznania i szacunku, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego w okresie dojrzewania i kształtowania osobowości.

Program pracy w Kole Bibliotecznym skierowany jest dla uczniów klas IV-VI SP i klas I-III Gimnazjum.

word buttonRoczny plan pracy Koła Bibliotecznego