Szkolny Konkurs pięknego czytania

„Mistrz pięknego czytania”

 mistrz_pieknego_czytania.png

Cele konkursu:

- popularyzacja książek i czytelnictwa;

- propagowanie kultury czytelniczej;

- nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego;

- wdrażanie do staranności przekazu językowego;

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas

7 SP i klasy II i III Gimnazjum

 

Zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej fragmentu „Wesela” S. Wyspiańskiego

i oczarowanie słuchaczy.

Czas czytania - do 3 minut. Po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

Wystąpienia uczestników będą ocenione przez jury.

Kryteria oceny:

- Przy ocenianiu czytania komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową, jak i stronę emocjonalną przekazu.

- W przypadku braku jednomyślności członków jury przewiduje się możliwość wylosowania i prezentacji tekstu przygotowanego przez komisję konkursową (teksty autorstwa Juliana Tuwima) – do 2 minut.

Planowany termin konkursu – 31.10.2017r.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie do 27.10.2017r.

Organizator: Biblioteka Szkolna