REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„Fraszki na ptaszki”

Organizator konkursu:

nauczyciel bibliotekarz mgr Joanna Ożóg

Cele konkursu:
- popularyzowanie poezji dziecięcej
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie uczniów poezją,
- zachęcanie do występów na scenie,
- prezentacja umiejętności uczniów,
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

- zaciekawienie uczniów ornitologią, przyrodą

Zasady uczestnictwa:


- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III,
- prezentacja utworu poetyckiego opowiadającego o ptakach
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia 10 października 2017 roku

Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- interpretacja tekstu,
- kultura słowa,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).
Termin konkursu: 17.10 2017r.